Credo


CREDO - tečaj neophodan svakom kršćanskom domu, svakome tko voli i cijeni Bibliju, svakome tko želi bolje upoznati Krista i jasnije razumijeti načela Njegove nauke.

Tečaj se sastoji od 26 lekcija te otkriva istinu koja je bila temelj vjere kršćana svih vijekova i naraštaja - do danas! Objašnjava dubinu, širinu i visinu božanske ljubavi prema čovjeku, ljubavi koja je ostala nepromijenjena - do danas.

Ovaj tečaj će svaku iskrenu dušu pokrenuti da ispita svoje vjerovanje i da ga usporedi s vjerom "koja je jedanput zauvijek predana svetima."